OBS 't SkitteljachtOpenbare basisschool 't Skitteljacht

Sinds 1996 heten wij ’t Skitteljacht, een term uit West-Friesland voor klein, jong, beweeglijk grut tot opgeschoten jeugd. De openbare basisschool ‘Om de Noord’ uit Hoogkarspel en de openbare basisschool
‘de Koppeling’ uit Westwoud zijn toen gefuseerd.

De hoofdlocatie in Hoogkarspel verzorgt onderwijs van groep 1 t/m 8 in een schitterend gebouw, stammend uit 2004. Wij kunnen gebruik maken van een centrale aula met een prachtig toneel. De onderbouw heeft een goed geoutilleerde binnen- en buitenspeelruimte. Het gebouw is gelegen vlakbij de kern van het dorp in de nabijheid van een winkelcentrum en het NS-station.
De locatie in Westwoud verzorgt eveneens onderwijs van groep 1 t/m 8. De school heeft 5 lokalen en beschikt over een centrale aula met een klein theater. De kleuterbouw heeft de beschikking over speelhal en een ruime speelplaats buiten. De groepen kunnen bij goed weer gebruik maken van een sportveld naast de school.


De kernwaarden van 't Skitteljacht

 Lef      't Skitteljacht is een school die in beweging blijft. We hebben het lef om ons te ontwikkelen, te vernieuwen en om oude waarden te behouden. Zo maken we onze missie waar. 
 
 Samen     Onze schooldeur staat wagenwijd open. Iedereen is welkom. De deur staat open voor verschillende ideeën en denkwijzen. Het team speelt in op de veranderingen die het hedendaagse onderwijs van ons vraagt. 
 
 Divers     't Skitteljacht betaat uit een kleine sfeervolle school in Westwoud en een grote lichte school in Hoogkarspel. Er is niet alleen diversiteit in locatie maar ook in leerkrachten. We hebben een geméleerd team waarin jongen en oudere leerkrachten elkaar optimaal aanvullen en inspireren. Natuurlijk verschillen ook alle kinderen van elkaar. Met behulp van goede lesmethoden, ondersteunende materialen en differentiatie willen we hen binnen onze school tot hun recht laten komen. 
 
 Samen    't Skitteljacht is voor en van alle kinderen, ouders en teamleden. Naast individuele ontwikkeling van kinderen vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren samen werken, samen spelen en samen vieren (maandvieringen). Oudere kinderen ondersteunen ondermeer jongere kinderen bij o.a. het leren lezen.  
 
 Veilig    Kinderen kunnen zich optimaal ontplooien als ze zich veilig voelen. Daarom zetten we ons in voor het versterken en verbeteren van het klassen- en schoolklimaat. Dit doen we met behulp van de methode "De Vreedzame School".  
 
 Dynamisch     Onze school is een lerende organisatie en staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. De leerkrachten volgen regelmatig opleidingen en cursussen op dit te kunnen waarborgen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan techniek, ict en zorg voor onze leerlingen.