OBS 't Skitteljacht

De ouderraad en haar taak

Beide locaties hebben een ouderraad, die op de Algemene Ouderavond gekozen worden door de aanwezige ouders.

De ouderraad stelt zich tot taak:
  • De bloei van de school te bevorderen;
  • De interesse voor de school bij de ouders te bevorderen;
  • Te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de school;
  • De belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding.

Verder beheert de penningmeester het geld van de ouderbijdragen en schoolreisjes. Ook festiviteiten die op school plaats vinden zoals Sinterklaas, Kerst, e.d. worden mede door de ouderraad georganiseerd.

Namens het team neemt een leerkracht deel aan de vergaderingen van de ouderraad.

 
Samenstelling ouderraad
Hoogkarspel 2015-2016
Samenstelling ouderraad
Westwoud 2016-2017
Anita Wst (voorzitter) Eke Zijlstra (Voorzitter)
(secretaris) Dennis No (Secretaris)
Heidy Bakker-Buil (penningmeester ) Tanja Koster (Penningmeester)
Bas Zwan Wanda Hoek
Marella Hoffer Sacha Zwaan
Heidy Hekelaar Kim Karels (team)
Cristel Hoedjes Michelle Slagter (team)
Celine Ruas  
Christine Rem-van Dam(namens het team)