OBS 't Skitteljacht

Uw kind is de toekomst,
en de toekomst is onze uitdaging!

 
Wat is openbaar onderwijs?
Basisschool 't Skitteljacht is een openbare school. De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

 

Klik op de bovenstaande afbeelding om een filmpje
over het openbaar onderwijs te bekijken.


Wederzijds respect
De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeelsleden. Daarbij wordt van leerkrachten verwacht om de eigen levensovertuiging terughoudend uit te dragen. Het betekent overigens niet dat alle ideeën getolereerd hoeven te worden. Er wordt hierbij uitgegaan van respect binnen de kaders van de Nederlandse samenleving.

"Openbaar onderwijs betekent in de eerste plaats: voor iedereen toegankelijk, ongeacht achtergrond, afkomst of cultuur. Geen enkel kind wordt uitgesloten. Openbare scholen zijn daardoor echt een afspiegeling van de maatschappij. In ons land leven, wonen en werken we samen met mensen van allerlei pluimage. Precies zo is het op de openbare school. En juist die verschillen vormen de basis van ons onderwijs. Elkaar waarderen begint altijd met elkaar leren kennen."

Waarden en normen
De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Daarnaast is er ook expliciet aadacht voor de democratische rechtstaat. Het openbaar onderwijs gaat uit van de beginselen van de democratische rechtstaat zoals vastgelegd in de (Grond-) wet en internationale verdragen.

"Openbaar onderwijs moet uitgaan van de gedachte: 'we zijn allemaal anders, vind elkaar in de overeenkomsten'.


Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt ruimte en gelegenheid voor het geven en volgen van levenschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. Op 't Skitteljacht is ieder kind welkom, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Er is ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. En als u dat wilt is er ook de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstig vormingsonderwijs.
Dit is er om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen, te ervaren wat het geloof in het leven kan betekenen en van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
Op 't Skitteljacht worden deze lessen gegeven door mw. Daphne Maréchal, leerkracht GVO en eigenaresse van Bureau Daphne, een adviesbureau voor onderwijs en levensbeschouwing. Zij heeft jarenlang lesgegeven op diverse basisscholen en is zich sinds 2008 meer gaan richten op de levensbeschouwelijke lessen.


Deze informatie komt van de website: www.openbaaronderwijs.nu